Transforming public procurement through AI

Fem tips till dig som vill börja delta i offentliga upphandlingar

Under coronapandemin har många företag tappat privata kunder samtidigt som offentliga myndigheter fortsatt att beställa – och betala. Följdverkan? Att allt fler företagare upptäckt fördelarna med offentliga upphandlingar. 

Den analysen gör Maria Karlsson, vd och anbudskonsult på Lidköpingsbaserade Akiro Management, vars fokus är att stärka företagens närvaro i offentliga upphandlingar.

– Idag är det ett mycket större fokus på offentliga upphandlingar. Att man behöver både sälja och svara på upphandlingar är en sak – att sedan göra det är en annan. Mitt råd till företagarna är att de ska ta hjälp. Vi kan göra korta insatser, säger Maria.

Akiro Management har som mål att skapa bättre förutsättningar för affärer med offentlig sektor.

– De som arbetar med offentliga upphandlingar känner sig ofta isolerade och behöver hjälp att få hela organisationen integrerad och engagerad i processen. Jag hjälper bolag att komma i gång med detta.

Tips till dig som vill börja göra affärer med offentlig sektor

1. Våga börja

Många tycker att det verkar knöligt med offentliga upphandlingar – och det kan jag förstå. När man ser alla dokument kan det kännas övermäktigt – var ska man egentligen börja? Men det viktigaste är just att våga börja. Se över ditt närområde: finns det något specifikt område som du vill ta dig in på? Är du helt ny och vill testa – se över två kommuner. Vad har de gjort förut? Finns det existerande avtal, och kanske gamla upphandlingsunderlag som du kan titta på?  

2. Uppfyller du inte alla krav? Hör av dig!

Se över vad som krävs för att du ska kunna svara på upphandlingen. Se till att uppfylla samtliga ska-krav i upphandlingen, även om de förefaller meningslösa. Om det finns andra krav, utöver de snäva ska-kraven som inte känns relevanta eller av annan anledning svåra att uppnå så fundera en extra gång. Ser dina kollegor kravet på samma sätt? Kan du hitta en möjlighet att uppfylla kravet på annat sätt eller ska du kontakta myndigheten och ställa frågor? Ibland kan myndigheten göra vissa justeringar om det inkommer relevant information.

3. Skapa en relation med kommunen/myndigheten

Skapa en relation med kommunen – och våga sälj! Myndigheter och kommuner är som oss – hittar de inte något så googlar de. Ta kontakt, bjud på din kunskap och visa att du finns. Du kan inte förutsätta att kommunen känner till just ditt bolag. Det här är en säljprocess precis som med alla andra kunder. Det gäller framförallt små bolag – om ni vågar vara ute och prata och visa att ni finns kan också kommunerna dela upp inköpet i mindre upphandlingar. 

4. Avsätt tid

Tidsaspekten är kanske det viktigaste vid en upphandling. En upphandling tar längre tid än vad många tror. Om du tycker att det är krångligt – ta hjälp!

5. Lär dig av dina misstag 

Våga analysera: varför vann du i ena fallet och inte i det andra? Begär ut den vinnande upphandlingen om du förlorade och se över vad de gjorde annorlunda. 

Tips från Maria Karlsson, vd för Akiro Management

Marias Linkedin

Tendium är ett svenskt techföretag som förbättrar den offentliga marknaden med hjälp av AI. Våra tjänster förenklar och förbättrar matchningen mellan upphandlare och leverantörer och gör anbudsprocessen smidig och översiktlig med hjälp av intelligenta data. Läs mer om oss här:  www.tendium.ai

Alla blogginlägg

Relaterade artiklar

Fem skäl till att använda data för att förenkla offentliga upphandlingar

Offentliga upphandlingar ses ofta som komplexa och krångliga. Men inte längre. – Med hjälp av AI...

Allt du behöver veta om årets upphandlingsstatistik

Årets rapport om upphandlingsstatistik har nyligen publicerats med Upphandlingsmyndigheten och...

Därför är kategoristyrning årets upphandlingstrend

Tvärfunktionella team, bättre kunskap om leverantörer och marknader samt nya arbetssätt är vägen...