Transforming public procurement through AI

Fem skäl till att använda data för att förenkla offentliga upphandlingar

Offentliga upphandlingar ses ofta som komplexa och krångliga. Men inte längre.
– Med hjälp av AI och maskininlärning förenklas processen och ger ökad transparens för både köpare och säljare, säger Magnus Josephsson, en av Sveriges mest anlitade anbudsspecialister. Här är hans fem skäl till varför du ska använda dig av data vid offentliga upphandlingar. 

1. Minimera startsträckan för att komma igång med ditt anbud

Fram tills idag har hanteringen av upphandlingsdokumenten varit manuell. Genom AI och maskininlärning kan viktiga delar komprimeras till ett och samma dokument. Det blir både tidseffektivt och enkelt.

2. Bättre transparens både för köpare och säljare

Här finns stora fördelar med data! Köparen kan med enkla knapptryck se vad andra offentliga verksamheter betalar - många betalar faktiskt mycket mer än vad som sagts i anbuden. Inför upphandlingen får du dessutom bättre koll på marknadspriserna. Efter avtalsperioden blir det lättare att följa upp. Det innebär att det blir en schysstare marknad för alla. Som leverantör får du samma typ av transparens och kan se vad som faktiskt har fakturerats.

3. Större bolag får en bättre översyn vid anbudsprocessen

I större anbud kan ett fyrtiotal personer vara delaktiga i arbetet och det kan vara en rejäl utmaning att få struktur på arbetet. Med hjälp av smarta verktyg kan du enkelt informera om vad den viktigaste informationen är i anbudsunderlaget och få alla delaktiga att svara och kommunicera på ett gemensamt sätt. Du vet vem som jobbar med vad och alla följer en tidslinje med en tydlig deadline.

4. Småföretag får en ökad möjlighet att delta i upphandlingar

Småföretag har sällan upphandlingsexperter anställda. Det ska inte heller behövas och jag kan inte nog understryka vikten av att även mindre företag ska kunna delta i offentliga upphandlingar. När nu AI-verktygen finns som läser igenom upphandlingar som är relevanta för just ditt företag samtidigt anbudsprocessen förenklas blir det inte lika kostsamt och tidskrävande att delta i offentliga upphandlingar.

5. Samhällsnyttan

Vi har väldigt låg kunskap om vad samhället betalar och vad vi faktiskt får för pengarna. Därför är transparensen extremt viktig, även för att motverka eventuellt fusk och korruption – i synnerhet vad gäller skattepengar. 

För mer information om Magnus klicka här

Tendium är ett svenskt techföretag som förbättrar den offentliga marknaden med hjälp av AI. Våra tjänster förenklar och förbättrar matchningen mellan upphandlare och leverantörer och gör anbudsprocessen smidig och översiktlig med hjälp av intelligenta data. Läs mer om oss här:  www.tendium.ai

 

 

Alla blogginlägg

Relaterade artiklar

Allt du behöver veta om årets upphandlingsstatistik

Årets rapport om upphandlingsstatistik har nyligen publicerats med Upphandlingsmyndigheten och...

Fem tips till dig som vill börja delta i offentliga upphandlingar

Under coronapandemin har många företag tappat privata kunder samtidigt som offentliga myndigheter...

Därför är kategoristyrning årets upphandlingstrend

Tvärfunktionella team, bättre kunskap om leverantörer och marknader samt nya arbetssätt är vägen...